layout-image

Dil Seçimi

layout-image layout-image

İpekyolu İşadamları Zirvesi Nedir ?

blog-post-image

İpekyolu İşadamları Zirvesi, İpekyolu hinterlandında bulunan ülkeler ile Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü üyesi ülkelere yönelik uluslararası işbirliği ve iş geliştirme platformudur. İki gün boyunca firmaların önceden ayarlanmış yüz yüze ikili iş görüşmelerinde bulunacağı ve katılan diğer kuruluşlar ve firmalarla networking ve görüşme imkanı bulacağı uluslararası bir organizasyondur.

Bunun yanı sıra, İpekyolu hinterlandında bulunan ülkeler arasında ticaret ve yatırımların önündeki engellerin tanımlanıp ortadan kaldırılması, bu ülkeler arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi ve bölge işadamları arasında güven ortamının tesis edilerek yeni işbirliklerinin kurulmasına yönelik etkin bir uluslararası platformdur.