layout-image

Dil Seçimi

layout-image layout-image

İsmail GÜLLE

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı

Saygıdeğer İş İnsanları,

Türkiye Çin’in başlattığı Kuşak Yol Projesi’nin kapsadığı coğrafyada; sahip olduğu kara, deniz, demir ve hava yolu ulaşım ağı ile son derece kritik önemdeki bir konumda yer almaktadır. Avrasya için 10 trilyon dolarlık yeni bir fırsata zemin oluşturan bu proje adına, mevcut güzergâhtaki lojistik hatlarımızın etkin bir şekilde kullanılması, şu anki taşımacılık maliyetlerinin düşürülmesine yönelik girişimlerin sonuç vermesi adına ülkemiz lehine ciddi bir ekonomik katkı potansiyeli barındırmaktadır.

Bu nedenle, Avrasya Bölgesi’ndeki ülkeler açısından, gerçekleştirilen uluslararası zirveler de, işbirliği fırsatları adına önemli buluşmalara imkân sağlamaktadır. Trabzon 4 üncü “Uluslararası İpekyolu İş Adamları Zirvesi” de, uluslararası iş birliğini geliştirme ve yeni ticaret kanalları oluşturma, karşılıklı ticari ilişkilerin geliştirilmesi hedefleri açısından, “İpekyolu” güzergâhında bulunan ülkeler ile oluşturabileceğimiz yeni ekonomik ve ticari ilişkiler boyutunda; sağlamış olduğu zemin ve belirlemiş olduğu stratejiler ile bölgesel ticarette Türkiye’nin oyun kurucu ülkeler arasındaki yerini perçinleyen bir ekosistem oluşturmaktadır. Söz konusu zirve aracılığıyla, birebir ticari işbirliği (B2B) anlamında yeni ilişkiler ve yeni ortaklıkların da ötesinde, bilhassa İpekyolu hinterlandında bulunan ülkeler arasında da karşılıklı ticaret ve yatırımların önündeki engellerin ortadan kaldırılması, bölgesel ticaretin kolaylaştırılması ve gelecekteki potansiyel anlaşmaların alt yapısının hazırlanması için başarılı bir ivme yakaladığımızı düşünüyorum.

Avrasya Bölgesi’ndeki ticareti daha da ileriye taşıyabilmek adına, Kuşak Yol Projesi kapsamında; ortak standartların oluşturulması, vize prosedürlerinin basitleştirilmesi, ulaşımda geçiş belgeleri gibi birtakım ticareti yavaşlatıcı uygulamaların da kolaylaştırılması; bölge ülkelerinin ticaretlerine hem uygun ortam hazırlayacak, hem de küresel rekabet boyutunda hız kazandıracaktır.

Tüm bu detaylar, Trabzon ilimizde 27-28 Kasım 2019 tarihlerinde 4 üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası İpek Yolu İş Adamları Zirvesi gibi organizasyonların, karşılıklı diyaloğun geliştirilmesi, fırsatların değerlendirilmesi ve sorunların çözümü boyutunda önemli rol üstlenerek, 3. Ülkelerdeki stratejik iş birlikleri anlamında da önemli fırsatları öne çıkarıyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, İpekyolu hinterlandında bulunan ülkeler ve Avrasya’da ticaretin daha da güçlenmesi ve kapsayıcı kalkınmanın sağlayacağı karşılıklı fırsatları desteklemek adına ve bilhassa, 85 bin mal ihracatçısı ve 5 bin hizmet ihracatçısı firmalarımızın talepleri doğrultusunda her türlü inisiyatifi üstlenmeye hazırız. 

Bu vesile ile 4. Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesinin tüm taraflar açısından olumlu işbirliklerine vesile olmasını, Ülkelerimiz arasındaki ticari işbirliklerini gerçek potansiyellerine ve en üst noktalara ulaştırmasını temenni ederim.