layout-image

Dil Seçimi

layout-image layout-image

Ahmet Hamdi GÜRDOĞAN

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

BÖLGE ÜLKELERİNİN İŞBİRLİĞİNİN GELİŞMESİNE KATKI SAĞLAYACAK

Bilindiği üzere tarihi İpek Yolu güzergahında bulunan Trabzon; İpek Yolu ticaretinde Asya ile Avrupa arasındaki transit ticarette köprü görevi görmüş ve İpek Yolu’nun denizyoluyla ilk buluşma noktası olmuştur. 

Günümüzde küresel ekonomik aktivitelerin ve dünyanın üretim merkezinin Asya coğrafyasında yoğunlaşması nedeniyle, Asya Bölgesinde üretilen ürünlerin başta Avrupa olmak üzere dünyanın diğer kıtalarına en kısa sürede ulaştırılabilmesi yönünde yürütülen yoğun çalışmalar, tarihi İpek Yolu’nun cazibesini yeniden artırmıştır. Bu amaçla Çin Halk Cumhuriyeti, tarihi İpek Yolu’nu canlandırmak, dünyanın değişen ticari dengelerinde önemli pay sahibi olmak ve eski çağlardaki gibi küresel ticareti yönetmek amacıyla “Bir Kuşak Bir Yol” projesini uygulamaya koymuştur.  

Bu projeden doğacak lojistik ve transit ticaret pastasından ülkemizin ve projenin merkezinde yer alan tarihi liman kenti ve İpek Yolu güzergahının mihenk taşlarından olan Trabzon ve Doğu Karadeniz Bölgemizin yeterince pay alabilmesi büyük önem taşımaktadır.

Bu amaçla farkındalık oluşturmak, İpek Yolu’nu sahiplenmek, “Bir Kuşak Bir Yol” projesinde ülkemizin de önemli nokta olduğu bilincini ilgili otoritelere duyurmak, İpek Yolu coğrafyasındaki ülkelerle kültürel, ticari ve turizm alanındaki ilişkilerimizi geliştirmek amacıyla; İpek Yolu Güzergahının en önemli noktalarından birinde bulunan Trabzon ilimizde geleneksel olarak Trabzon Valiliğimiz, Trabzon Büyükşehir Belediyemiz, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odamız ve Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğimiz olarak oluşturduğumuz düzenleme komitesi ile 27 – 29 Kasım tarihleri arasında 4. Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesi’ni düzenlemekteyiz. 

Gelecekte Asya coğrafyasının katma değeri yüksek ürün üretim üssü ve transit ticaret merkezi olmayı hedefleyen Trabzon ve hinterlandı Doğu Karadeniz Bölgemiz illerine, bu hedefin gerçekleşmesinde zirvenin büyük katkısı olacaktır. Bu bağlamda İpek Yolu güzergahındaki, Asya, Avrasya ve Hazar havzası ülkeleri arasında ticaret ve yatırımların gelişmesi açısından; bölge iş insanları arasında yeni işbirlikleri kurulmasına yönelik etkinlikler düzenlenmesi önemli bir adımdır. 

Zirve sayesinde çeşitli ülkelerden gelecek işadamları ile bölgemiz ihracatçıları arasında ikili iş görüşmeleri gerçekleştirilecektir. Bu görüşmeler bölge ülkeleri ile ticari ilişkilerinin geliştirilmesine, katılımcı ülkeler arasındaki karşılıklı yatırım imkanlarının değerlendirilmesine, turizm ve lojistik alanlarında Trabzon ilimiz ve Doğu Karadeniz Bölgemiz imkanlarının tanıtılmasına büyük katkı sunacaktır.

Zirvede Ticaret Bakanlığımız koordinasyonunda ihracat yönündeki katkı işlevi olarak, Alım Heyeti programı da düzenlenerek gelecek olan iş insanları ile Bölgemiz iş insanları arasında ikili iş görüşmeleri organizasyonu da gerçekleştirilecektir.  

Ayrıca zirvedeki oturumlarda, Ticaret Bakanlığımızca yürütülmekte olan Yurtdışında Türk Lojistik Merkezleri kurulması çalışmaları kapsamında Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğimizce önerilen Rusya Federasyonu’nun Taman Limanında bir Türk Lojistik Merkezi Kurulması yönündeki projemize de yer verilecek ve panel şeklinde görüşülecektir.  

4. Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesi’nin Trabzon ilimizin dış ticaretine, tarihi misyonundan gelen transit ticarette yönlendirici aktör olmasına ve uluslararası lojistik pastasından pay almasına büyük katkısı olacağına inanıyoruz.