layout-image

Dil Seçimi

layout-image layout-image

M. Suat HACISALİHOĞLU

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı

İPEK YOLU GÜZERGÂHI YATIRIM VE İŞ FIRSATLARI SUNUYOR

Trabzon gerek tarihsel geçmişi, gerekse kültürel zenginlikleri ile turizm, ulaşım, ticaret ve üretim alanlarında İpekyolu güzergâhı üzerinde Doğu Karadeniz Bölgesi’ni ve Türkiye’yi önemli bir durak noktası olarak temsil etmektedir.

Aynı zamanda Doğu Karadeniz Bölgesi’nin cazibe merkezi de olan Trabzon; jeostratejik konumu, uluslararası havaalanı ve limanı ile bölgenin ticaret merkezi konumunu sürdürmektedir. Bu çerçevede Trabzon; tarihi İpek Yolu ticaret yolunun yeniden canlandırılması, önemine vurgu yapılması, ticaret ve yatırım olanaklarının görüşülmesi, ticari ve kültürel alanlarda işbirliğinin artırılması amacıyla 27-29 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Uluslararası İpek Yolu İşadamları Zirvesine 4. kez ev sahipliği yapıyor.

Tarihi İpekyolu güzergâhında dünyanın en zengin doğalgaz rezervlerine ve petrol yataklarına sahip ülkeler de yer almakta, bu ülkeler ticaret ve yatırım alanlarında da oldukça cazip fırsatlar sunmaktadır. Diğer taraftan Karadeniz havzasında meydana gelen değişimler, enerji kaynaklarına duyulan ihtiyacın giderek artması, bölgeye yönelik yeni jeostratejik yaklaşımlar geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır

Bu doğrultuda, bu tarihi ticaret yolu hinterlandı ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ülkeleri başta olmak üzere 40 ülkeden üst düzey yetkililer ve firma temsilcileri olarak tarihi İpekyolu’nun Yeniden Canlandırılması perspektifi kapsamında bir araya geliyoruz. 

Amacımız Zirveye katılan ülkeler arası yatırım ve ticaret hacminin artırılmasına ve Türkiye’nin bölge ticaretinde etkin ve bölgenin geleceğinde lider konuma ulaşması hedefine katkıda bulunmaktır.

Bu doğrultuda zirve kapsamında düzenlenecek olan iş zirvesi etkinliği ile 40 ülkeden katılımcılar davet edilerek İpek Yolu ticaret rotası üzerindeki ülkelerden paydaşların bir araya getirilmesi sağlanacaktır.

Günümüzde İpek Yolu ve ticarete etkisi, ana ticaret kollarındaki gelişmeler ve yatırım imkânları ile ilgili yapılacak toplantılar ile hem ticaret yolunun canlandırılmasına katkıda bulunulacak, hem de bölgenin ticari, turistik ve kültürel tanıtımı yapılarak yatırım fikirlerinin bölgeye çekilmesi sağlanacaktır. Düzenlenecek masa başı ikili iş görüşmeleri sayesinde bölgedeki firmalar ile ticaret yolu üzerinde bulunan ülke firmaları arasında ticari temaslar kurulması sağlanacak, bu sayede ticari ve kültürel işbirliklerinin kurulmasına katkıda bulunulacaktır. Bu sayede etkinliğin kısa ve uzun vadeli hedeflerine doğrudan katkı sağlanmış olacaktır.

Etkinliğimizi himayelerinde düzenlediğimiz Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak’a ve tüm bakanlıklara, etkinliği birlikte gerçekleştireceğimiz Trabzon Valiliğimize, Büyükşehir Belediyesine, Doğu Karadeniz İhracatçıları Birliğine ve destek sağlayan tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz.